hakkimizda kurslarimiz hizmetlerimiz kampanyalarimiz iletisim
     
 
Masaj Kursu

MASAJ EĞİTİMİ
  
   NETSCLUB Türkiye’de; nitelikli eğitimciler ve akademisyenler tarafından sektörde ihtiyaç duyulan masaj uzmanlarını yetiştirmektedir.
   Eğitim programlarımız teorik ve pratik uygulanmaktadır. Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Başarılı olan  öğrencilere (M.E.B.) uzmanlık belgeleri verilmektedir.

KAYIT VE BELGELENDİRME

* Klasik Masaj Eğitimini alanlar diğer masaj teknikleri eğitimine devam edebilirler.

MASAJ YEMİNİ
  
Ülkemizde masörlük eğitimiyle ilgili çalışmaları olan Prof.Dr.Ahmet Hamdi Turgut’un hazırladığı masaj yemini örnek alınmıştır.
   ’’Milliyet, ırk,din,mezhep,siyasi kanaat,cinsiyet,zenginlik,fakirlik farkı gözetmeksizin ister rüşte ermiş ister ermemiş kadın erkek ayrımı yapmadan karşımdakinin kendi isteğiyle de olsa vücudunu kötüye kullanmaktan şiddetle kaçınacağım.Yüce Allahın huzurunda hayatımı,sanatımı tertemiz koruyacağıma namus ve şerefim üzerine yemin ederim.’’

MASAJIN TARİHÇESİ
  
   Beş bin yıllık geçmişe sahip olduğu varsayılan masaj, değişik amaçlarla Hint , Çin , Pers,Grek ve Mısırlı’lar masajı kullanmışlardır. Masajın kelime kökeni Hint dilinde Masser, Arapça’da Mess, İbranicede Mashesh ve Yunanca’daki Massein kelimeleri sıvazlama ve yoğurma anlamına gelir. Hint halk tıbbı ‘Ayurveda’ Sankristçe yaşam bilgisi anlamına gelir. Halk arasında masajın bedeni geliştirip yenilediğine inanırlar. Geleneksel Çin tıbbı (M.Ö.2700) tüm Asya ve batı dünyasını etkilemiştir. Çin tıbbında hastalıklardan korunma ve tedavi için diyet, masaj ve su tedavilerinden yararlanılmış M.Ö. 2000 yıllarında Mısır uygarlığında sağlığı geliştirme ve hastalıkları gidermede masajdan yararlanılırdı. Antik Yunan vücut kültüründe Zeus,Athen a,Ares gibi tanrılar adına spor karşılaşmalarına yer verilirdi.Bu alıştırmalar zeytin yağıyla yapılan masajlarla desteklenmiştir.M.Ö. 460-377 yıllarında yaşayan Hipograt aynı zamanda bir masördür.Omuz çıkıkları ve kas yırtıklarından sonra friksiyon , kabızlıkta ise yoğurma tarzında hareketleri önermiştir.Türk düşünür ve tıp adamı İbn -i Sina’da (M.S.980-1037) Sağlığın korunması için egzersiz yapmanın ve beraberinde vücudu ovmanın yararlarına değinmiştir.Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmiştir.İsveçli Per Henrik Link(1776-1839)masajla jimnastiğin iç içe olduğunu savunuyordu.Ancak masaj tarihi açısından Ling’in esas önemi ilk olarak masaj manipülasyonlarını düzenlemesinden gelmektedir.Klasik masajın temelini 1893 yılında yayınladığı masaj kitabıyla Albert Hoffa kurmuştur.Kitabında masaj manipülasyonları öfloraj, petrisaj, friksiyon, tapotemenet ve vibrasyon olmak üzere beş grupta ele almıştır.Vücudu anatomik bölgelere ayırarak ve belli bir sistematikte uygulanan Hoffa teknikli masaj daha sonra .Goch Okulu tarafından sürdürülmüştür 1937’de Stroch bu tekniği geliştirmiştir.W.Ruhman (1929) ve Cornelius basınç masajı ile deri üzerinde basınç uygulamıştır P.Vogler ve H.Kraus ‘Periost Masajı’ ile tedavi amaçlanan bölgeye en yakın kemik üzerine kuvvetlı friksiyonlarla basınç yaparak  sonuç almak istemişlerdir Kibler, Glaser ,A.W.Dalicho ‘Segmental masaj ‘ dedikleri yöntemle deri ve deri altı dokuyu kaldırarak segmentler  üzerında etki yapmak istemişlerdir. Fizyoterapist Elizabeth Dicke (1942) kendi üzerinde deniyerek geliştirdiği ‘Konnektif Doku Masajı’ ile dolaşım bozukluklarında etkili bir tedavi masajı geliştirmiştir.1894’de İngiltere’de 9 hemşire Masaj Derneğini kurmuşlardır.

* KLASİK MASAJ KURSU
PROGRAMIN SÜRESİ: 120 SAAT

PROGRAMIN AMACI:
   Tüm masaj uygulamalarının temelini oluşturan klasik masaj tekniği eğitimi ile masaj uzmanı adaylarının akademik masaj tanımında yer alan; insan anatomisi, masaj hareketlerinin yoğunlukları, uygulama şekilleri ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmelerini ve uygulamalarının uluslararası standartlardaki mesleki etik ve iş güvenliği kapsamında bilinçlendirilmelerini sağlamak. Program içeriğinde yer alan bağ dokusu masajı, aromaterapi masajı ve lenf drenaj masajı teknik eğitimi uygulamalarının öğretilmesi.

BELGELENDİRME:
   Eğitim sonunda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış “120 Saatlik Klasik Masaj Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ:
   Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak uygulanmaktadır. Ders konuları aşağıda çıkarılmıştır.

TEORİK DERSLER:
   *Genel bilgiler: Biyoloji, morfoloji, fizyoloji, hücre, doku, epitelyum doku, bağ ve destek dokusu, kas dokusu, sinir dokusu, organ, sistem, duyu  organları, sinir sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, üro genital sistem, hareket sistemi, genel sağlık kuralları, hastalıklar ve korunma yolları, masajın anatomisi: Baş, gövde, üst - alt ekstremite iskeleti ve kasları*Klasik masajda temel hareketler: Sıvazlama, yoğurma, friksiyon, darbeleme, titreşim*Klasik masajın ilkeleri: Masaj odası, masörün hazırlığı, masajda kullanılan ara maddeler, partnerin hazırlanması, masajın planlanması.*Klasik masajın organizmaya etkileri: Fiziksel, fizyolojik, psikolojik.*Klasik masajın uygulanabildiği ve uygulanamayacağı durumlar.

UYGULAMALI DERSLER:    
   *Klasik masaj uygulamaları: Sırt masajı, boyun masajı, yüz masajı, üst – alt  ekstremite masajı, karın masajı.


* SHİATSU MASAJI KURSU

PROGRAMIN SÜRESİ: 100 SAAT

PROGRAMIN AMACI:
   Japon  Shiatsu masajının uygulanabilmesi için masaj uzmanlarının teorik ve pratik bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve gerekli uygulama yeterliliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

ÖN KOŞUL:
   NETSCLUB Klasik Masaj Kursu mezunları katılabilirler.

BELGELENDİRME:
   Eğitim NETSCLUB tarafından onaylanmış ‘’Katılma Belgesi’’ verilmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ:
 Eğitimler, teorik ve pratik olarak uygulanmaktadır. Ders konuları aşağıda çıkarılmıştır.

TEORİK DERSLER:
   *Shiatsu nedir? Tarihsel gelişimi ve önemi.*Başlıca teknikler: Basınç uygulamada çeşitli yöntemler, basınç çeşitleri, bastırma derecesi, shiatsu da üç ilke, belli başlı shiatsu noktaları, uyulması gerekenler.

UYGULAMALI DERSLER:
   *Vücudun bütününe shiatsu: Yan yatışta shiatsu, vücudun arkasına shiatsu, vücudun ön tarafına shiatsu. *Daha canlı olmak için: ( kalp, karaciğer,karındaki organlar), böbrek hastalıkları için.*Yorgunluk ve stresi yok etmek için: Zihin yorgunluğu, gözlerde gerginlik, omuzlarda kasılma, bel ağrısı, baş ağrısı, migren, akşamdan kalmışlık, mide ağrısı, mide ekşimesi ve hazımsızlık, uyku bastırması, uykusuzluk, güç uyanma, diz ağrısı, yorgun kollar, yorgun ayaklar ve baldırlar.*Sık rastlanan rahatsızlıkların iyileştirilmesi: Ayak burkulması, kas tutulması, baldıra kramp girmasi, mide krampı, ishal( aire), kabızlık, eklem iltiabı (bursit-bursaların iltiabı), aybaşı sancıları, prostat sancılarını önlemek için.*Daha estetik olmak için: Cilt bakımı, fazla kiloları atmak ve güçlü olmak için, boyun, göğüsler, bel,  karın, kalçalar, bacaklar.*Shiatsu ve gerdirme: Yüz, boyun, omuzlar ve kollar, eller, sırt, bacaklar ve ayaklar, göğüs, karın.*Çocuklara shiatsu: Öksürük, astım,burun tıkanması,mide ağrısı,iştahsızlık,keyifsiz çocuklar,görme bozukluğu,deniz ve araba tutması, aşırı duyarlık, yatağını ıslatan çocuklar, parmak emme,tırnak yeme.


* REFLEKSOLOJİ MASAJI KURSU

PROGRAMIN SÜRESİ: 100 SAAT

PROGRAMIN AMACI:
   Bu sitem de, vücuttaki bütün organların ve bezlerin ayak tabanında temsil edildiği refleks noktaların varlığının kabul edilmesidir. Bu noktalara uygulanan masaj ile stresin iyileşeceği, kas gerginliklerin azaltılacağı, dolaşımın düzeleceği ve enerji akışının dengeleneceği ileri sürülmektedir. Bu masaj tekniğinin öğretimini sağlamak amacıyla uygulamayı gerçekleştirecek olan masaj uzmanına uygulama becerisini kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖN KOŞUL:
   NETSCLUB Klasik Masaj Kursu mezunları katılabilirler.

BELGELENDİRME:
   Eğitim sonunda NETSCLUB tarafından onaylanmış “Katılma Belgesi” verilmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ:
   Eğitimler, teorik ve pratik olarak uygulanmaktadır. Ders konuları aşağıda çıkarılmıştır.

TEORİK DERSLER:
   *Refleksolojinin, tanımı, tarihsel gelişimi, alternatif terapi, faydaları, uygulanmadığı ya da uygulama sırasında özen isteyen durumlar, seansı nasıl olmalıdır, gizlilik.*Ayak iskeleti ve anatomisi.*Ayaklardaki harita: Baş ve ense bölümü, göğüs bölümü, karın bölümü, kalça bölümü, belkemiği,omuz, dirsek, kalça ve diz.*Doğu düşüncesi ve meridyenler, meridyen tanımı, özellikleri, meridyenler.*Ayaklardaki sorunlar ve çözümleri. Sorunlara refleksoloğun yaklaşımı

UYGULAMALI DERSLER:
   *Masaj yöntemleri,*Masaj yaparken hatırlanması gereken üç önemli nokta, *Vücuttaki sistemlere göre masaj uygulaması: Sindirim sistemi, kan dolaşımı, endokrin sistemi(hormon) ve üreme organları, lenf sistemi, solunum sistemi, idrar yolları, iskelet, sinir sistemi.

* THAİ MASAJI KURSU

PROGRAMIN SÜRESİ: 100 SAAT

PROGRAMIN AMACI:
   Tayland kökenli olduğu bilinen ve vücuttaki kas ve eklemlerin gerilmesi ile beraber çeşitli baskı tekniklerinin uygulanmasına dayanan bu masaj tekniği, riski en yüksek masaj tekniğidir. Hizmeti sunacak olan masaj uzmanlarının yeterli bilgi donanımına sahip olmaları ve hareketlerin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayarak, uygulama sırasında doğabilecek risklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

ÖN KOŞUL:
   NETSCLUB Klasik Masaj Kursu mezunları katılabilirler.

BELGELENDİRME:  
   Eğitim sonunda NETSCLUB tarafından onaylanmış “Katılma Belgesi” verilmektedir.

PROGRAM İÇERİĞİ:
   Eğitimler, teorik ve pratik olarak uygulanmaktadır. Ders konuları aşağıda çıkarılmıştır.
TEORİK DERSLER:
   Thai Masajı ve Tarihsel Gelişimi, Thai Meridyenleri, Thai Masajı Uygulama Alanları, Thai Masajının Etkileri, Thai Masajının Dikkatle Uygulanması Gereken Durumlar, Thai Masajının Sakıncalı Olduğu Durumlar UYGULAMALI DERSLER:Yumuşak Doku Baskı Teknikleri, Manipülasyon Teknikleri, Thai Masajı Uygulamaları, Sırt Üstü Pozisyonda Thai Masajı Uygulamaları, Yüz Üstü Pozisyonda Thai Masajı Uygulamaları, Yan Yatış Pozisyonunda Thai Masajı Uygulamaları

© Copyright 2009 Özel Elvan Estetisyenlik Kursu
Developed by